Thủ tục cấp lại bằng trung cấp

Trình tự, thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng từ sổ gốc

Thủ tục cấp lại bằng trung cấp Người yêu cầu cấp lại bằng tốt nghiệp trung cấp phải có đơn đề nghị cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH. Hội đồng thi của trường đã phê duyệt quyết định cấp lại bằng tốt nghiệp trung cấp […]

0937 942 947

0937942947